Snabblån

Ansök gratis om Snabblån utan UC från 1000 till 50000 kr – Nya snabblån utan UC – här hittar du de bästa snabblånen till den bästa räntan. Få svar direkt Snabblånen har blivit ett mycket billigare snabblån alternativ det tar oftast 1 – 4 bankdagar för långivaren att se din betalning. lån utan uc med betalningsanmärkningar Många personer lockas till att ta snabblåna och andraformer av krediter, smslån, blancolån, kreditkortslån. Här listar vi alla snabblån till dig som behöver låna pengar utan säkerhet och utan UC. Människor som tar snabblån är ofta de som inte kan få lån hos banker och andra kreditinstitut för att de har betalningsanmärkningar. Snabblån direkt Bästa låg ränta på snabblån. Jämför Snabblånen med bäst ränta här och ansök direkt. vad är smslån? Snabblån är ett bästa sms lån som går snabbt att få beviljat och ett lån, som är ett smslån som ges utan krav på säkerhet. Dessa snabba lån är det dyraste sättet du kan låna pengar på. Snabblån har höga avgifter och höga räntor. De omnämns ibland som högkostnadskredit eller sms ,snabblånen, har flera benämningar:


Bästa snabblån direkt utbetalning vad är bäst smslån,snabblån? Snabblån utan ränta snabblån trots betalningsanmärkning snabblån ränta snabblån wikipedia snabblån flashback snabblån utan krav

Vi har dock i vår uppsats valt att förhålla oss till KronOfogdens egen definition som lyder enligt följande ”Överskuldsatt är den som själv upplever sig ha ständigt återkommande problem med att inte kunna betala alla sina räkningar.

krävs för att få ett snabblån

på frågan vad låntagarna använder pengarna till. Det blir således intressant att diskutera vad ”rimlig säkerhet” innebär och hur begreppet skall definieras.

Eftersom konsumenten inte ställer någon säkerhet för att få ta ett snabblån, har snabblånekreditgivarna istället valt att uppväga de tagna riskerna vid utlåning med att ta ut höga kreditkostnader Snabblån.

även kallade SMS-lån till följd av den SMS-teknik som gjort tjänsten tillgänglig för allmänheten.

Kritik har riktats mot företagens verksamhet eftersom affärsidén på många sätt bygger på möjliggörandet för personer med dålig ekonomi, tidigare skuldsättningar.

låg inkomst eller betalningsanmärkningar att fortsätta kunna låna pengar.

Dessa personer skulle, till följd av förfaranden kring exempelvis kreditprövningar.

i vanliga fall inte ha varit potentiella låntagare då de traditionella låneinstituten nekar dem lån.

Då avgifterna som uppställs för SMS-lån är mycket höga, blir resultatet lätt att låntagaren tvingas försätta sig i en ännu svårare ekonomisk situation, vilket kreditgivaren profiterar på.

Snabblån – olika begrepp

Definitionen av snabblån

Någon etablerad definition av vad snabblån är finns idag inte. Beloppen är dock i regel förhållandevis låga och ansökningen av lån kan göras enkelt och lättillgängligt via internet eller sms.

Lånen har vanligen också en hög effektiv ränta. Vidare handlar snabblån oftast om att det är en kort återbetalningstid, många gånger begränsat till tre månader.

Det mest karakteristiska för snabblån är just snabbheten i ansöknings-, beviljnings- och utbetalningsprocessen.

Därtill är ett typiskt kännetecken för snabblån att marknadsföringen ofta är aggressiv. Snabblån är ett av många begrepp som används för ovan nämnda typ av kredit.

Det förekommer för samma verksamhet också begrepp som mikrolån, internetlån och sms-lån

Kredittagare och kreditgivare

Med kredittagare eller låntagare menar vi den konsument som ansöker om ett lån hos en näringsidkare.

Med kreditgivare eller långivare åsyftar vi en näringsidkare som i vinstsyfte erbjuder krediter som riktar sig till konsumenter.

Effektiv ränta

När olika lån ska jämföras, brukar den effektiva räntan vara en intressant faktor, det vill säga räntan för lånet beräknat på ett år inklusive avgifter.

Den effektiva räntan är ett jämförelsetal som används för att kredittagare ska kunna just jämföra olika lån.

Betalningsföreläggande och betalningsanmärkning

När en näringsidkare som har en fordran inte får betalt av en konsument, kan näringsidkaren vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med ett betalningsföreläggande, det vill säga någon åläggs att fullgöra en förpliktelse.

Om konsumenten inte protesterar mot betalningsföreläggandet resulterar ansökningen i ett beslut.

Kronofogden kan sedan använda beslutet som grund för arbetet gällande indrivning av skulden.

När Kronofogden meddelar ett beslut om betalningsföreläggande gällande en konsument leder detta till att denne får en så kallad betalningsanmärkning.

En konsument kan dock erhålla en betalningsanmärkning även på annat sätt exempelvis genom att denne överskridit ett bankkonto.

En betalningsanmärkning är en notering om att en individ eller ett företag inte betalat en skuld inom utsatt förfallodatum samt att fordringsägaren till följd därav valt att ta till åtgärder för att driva in skulden.

En betalningsanmärkning visar således på att en individ misskött sina betalningar och det kan i sin tur leda till konsekvenser som exempelvis att lån, lägenhetskontrakt eller telefonabonnemang inte beviljas den drabbade.

Det är kreditupplysningsföretag som noterar betalningsanmärkningar utifrån upplysningar som de inhämtar från olika ställen.

Anmärkningen återfinns i kreditupplysningsföretagens egna register och efter den dag anmärkningen registrerades har normalt kreditupplysningsföretagen kvar uppgifterna om en privatperson i tre år.

Snabblån och frågor

Hur lång tid tar det då innan pengarna kommer? Här kan det konstateras att företagen håller vad de lovar, det går nästan alltid snabbt. Tidsmässigt uppger de intervjuade allt från 10 minuter, en halvtimma till en dag. Ibland vet de inte hur fort det gått men upplevelsen alla har är att det går fort, i princip direkt. Några upplever att det går för fort och att det är en nackdel, de hinner inte tänka efter. När det gäller de andra snabblånen går det snabbt att få även dem, efter några dagar finns pengarna på ditt konto.

Ställer företagen några krav? En person uppger att det sker en kreditprövning, några andra att låntagaren inte får ha någon betalningsanmärkning, måste ha fast anställning med en viss inkomstgräns och att personen ska ha fyllt 18 år. Andra kan inte minnas att företagen ställde några krav, möjligen att låntagaren har ett mobilnummer. När det gäller dem som har tagit andra typer av snabblån är kraven tydligare, 18 år, svensk medborgare, fast anställning och en viss inkomst per år.

Lånevillkor och lånekostnader

På frågan om de tyckte villkoren för lånen var bra svarar låntagarna ”både och”. Några ansåg att villkoren var bra, andra tyckte inte att villkoren var bra. ”Nej, villkoren är inte bra, men är man desperat tar man vad man får.” “Det sägs att lånen är räntefria men de är väldigt dyra.”

I Konsumentverkets rapport var det 38 procent som avstod från att ta sms-lån för att det var för dyrt. Sveriges Konsumenters undersökning visar att alla som har tagit sms-lån varit fullt på det klara med vad lånen skulle kosta dem. ”Jag insåg att lånet skulle vara dyrt, men jag tänkte inte på det eller det löser sig.” “Jag var medveten om att det var vansinnigt, men det var lätt att få loss pengar.”

De som har svarat nej på frågan har tagit andra snabblån, dessa lån har blivit dyrare än vad de räknade med. En person som tog den typ av snabblån var dock helt medveten om att det skulle bli dyrt. ”Absolut, vi gick in i det här med öppna ögon.”

Två som tog sms-lån säger att de förstod att det var dyrt men att de egentligen inte insåg vad det skulle få för konsekvenser för dem. ”Ja, egentligen fattade jag, men inte att det skulle skena iväg som det gjorde.” ”Jag såg summan, men jag förstod inte hur mycket den faktiskt var. Det fanns heller ingen varningstext som varnade mig för vad lånet egentligen skulle innebära.”

Fyra av de tillfrågade hade inte reflekterat över ett annat sätt att låna. ”Det här är snabbt och enkelt sätt.” Övriga hade valt andra sätt. Detta gällde både för dem som hade tagit sms-lån och andra typer av snabba krediter. ”Vi hade däremot inget val. Hade vi kunnat få ett bättre lån hade vi tagit det, men den möjligheten fanns inte.” ”Jag hade inget annat val, visste att det var dåligt, men nöden har ingen lag.” “Om jag hade insett konsekvenserna hade jag valt ett annat sätt. Jag levde med en man som hade betalningsanmärkningar, jag tog på mig alla våra gemensamma lån.” ”Jag önskade att den här möjligheten inte fanns, det är för lätt.”