Smsalåna

Smsa Låna 1000 – 20 000 kr, Sms-lånen blir ett allt större problem i dagens samhälle och konsekvenserna av det är att många blir skuldsatta och får betalningsanmärkningar. Enligt statistik från Kronofogdemyndigheten ökar obetalda sms-lån kontinuerligt.

Den korta återbetalningstiden, som vanligen är 30 dagar efter ansökningsdagen, gör att lånet även kännetecknas som ett snabblån. Sms-lånebolagen tar utöver lånebeloppet ut en avgift som varierar i storlek beroende på vilket belopp kunder lånar.

De aktuella frågorna i denna uppsats handlar om hur sms-långivare, myndigheter, banker och indrivningsföretag ser på sms-lån. Påverkar sms lånebranschen de redan verksamma aktörerna på finansmarknaden och hur ser intressenterna på sms-lånebranschen?