Bästa sms lån

Hitta det bästa och billigaste sms-lånet som passar bäst, jämför smslån och snabblån online och hitta de bästa alternativen för dina pengar.

Bästa sms lån
Smslån givare Ränta Lånebelopp Avbetalningstid
smspengar 1.000 – 30.000 kr 39,30 % 1 – 36 månader
cashbuddy 5.000 – 25.000 kr 26,05 % 12 – 60 månader
klicklån 10.000 – 40.000 kr 9,84 – 21,60 % 12 – 72 månader
nätlån 1.000 – 4.000 kr 212 – 404 % 33 – 180 dagar

SMS lån, eller snabblån, är de små blankolån som en konsument eller näringsidkare kan ta utan att lämna någon säkerhet. Dessa lån förmedlas ofta vid SMS, där en låneansökan, i form av ett formulär, fylls i direkt via telefonen.

Fakta om Smslån

Sms-långivarna marknadsför vanligtvis sms-lånen med att de går fort att få tillgång till lånesumman, har kort löptid med enkel ansökan via sms, mail eller ett telefonsamtal, samt att de är räntefria.

  1. Vilka människor tar SMS-lån?
  2. Hur ser undersökningens respondenter på SMS-lån?
  3. Varför tas SMS-lån?
  4. Vilka faktorer påverkar individerna till att ta SMS-lån?

Trots de nya regler i konsumentkreditlagen, som fastställer att kreditprövning måste göras av kreditgivarna, är det fler sms-lån än någonsin som hamnar hos Kronofogdemyndigheten på grund av att de är obetalda.

Många som tar sms-lån har redan skulder och ska enligt lag därför inte få låna pengar om kreditprövningarna gjorts ordentligt. Kronofogdemyndigheten gjorde en studie på 600 personer, och av dessa skulle en tredjedel av lånen inte ha beviljats om normala kreditprövningar gjorts. Sms-långivarna utnyttjar nog låntagarna för att tjäna mer pengar på räntor och avgifter som uppkommer då konsumenten inte betalar i tid.

Att en sms-långivare hade kunskap eller borde haft kunskap om en sms-låntagares ekonomiska trångmål är med största sannolikhet svårt att bevisa. En situation som skulle kunna uppstå är att en sms-långivare gör en kreditprövning som visar att låntagaren inte ska bli beviljad lånet på grund av personens ekonomi, men ändå beviljas lånet. Smslåntagaren vet då om låntagarens ekonomiska trångmål och om då förmånen står i uppenbart missförhållande till motprestationen är bägge rekvisiten uppfyllda och avtalet bör kunna ogiltigförklaras.