Miljömässigt hållbar konsumtion En stor del av dagens miljöproblem hänger ihop med vår livsstil. Vi konsumerar varje dag och det påverkar miljön på olika sätt. Vad är miljömässigt hållbar konsumtion? Det finns olika tolkningar av miljömässigt hållbar konsumtion, men på ett övergripande plan betyder det att vår konsumtion ligger inom ramarna för en långsiktigt god miljö.

Det innebär till exempel att konsumtionen inte ska leda till större förbrukning av jordens resurser än vad som kan återskapas, och att miljön inte förorenas så att förutsättningarna för liv begränsas. Alla kan bidra till miljömässigt hållbar konsumtion genom de val vi gör till vardags. Du kan till exempel välja att samåka till jobbet, handla second hand, slänga mindre mat, eller helt enkelt nöja dig med den mobil du har även om det inte är senaste modellen.

Om något du köpt går sönder är det smart att kontakta företaget och reklamera, klaga, istället för att slänga och köpa nytt. På det sättet bidrar du till en bättre miljö samtidigt som du sparar pengar. Företagen får chansen att rätta till felen och får en skjuts i rätt riktning att tillverka och sälja bättre varor och tjänster.

För många av oss handlar det om att ändra sitt beteende och det kan vara svårt. Ekonomi, vanor, tidsbrist och omgivningen kan påverka de val du gör. Det kan också vara svårt att hitta information om hur du väljer alternativ med mindre miljöpåverkan. Men det är inte bara konsumenternas ansvar att konsumtionen ska bli miljömässigt hållbar. Företag och beslutsfattare på kommunal-, regional- och nationell nivå har också ansvar för att se till att det går att leva miljömässigt hållbart. Vad är viktigast? Som konsument kan du börja med att se över vad du äter, hur du bor och hur du reser.

Det är dessa tre områden som tillsammans orsakar de största miljöskadliga utsläppen från vår privata konsumtion. Att avstå från att ta bilen, byta en kötträtt mot vegetariskt och se över energiförbrukningen i boendet är exempel på val du kan göra. Miljömärkningar kan vara en hjälp i valet av olika produkter och tjänster. Du kan se vad olika märkningar innebär på hallakonsument.se/ markningsguiden

Återanvändning Jag tänker att hållbart är motsatsen till slit och släng, säger Mari. Att återanvända, laga saker och sortera sopor. Jag tänker även på transporter, säger Ulf. Jag cyklar till jobbet. Ibland måste jag flyga en del i mitt jobb, men det beror på att vi bor där det inte finns så mycket andra kommunikationer att välja på. När det gäller mat så handlar vi gärna lokalt och svenska produkter. Vi försöker också att tänka på att köpa frukt och grönt efter säsong och slänger inte så mycket mat. På jobbet märks det att det blivit annat fokus på hållbarhet. Man jobbar mycket med återvinning och hållbarhetsplaner. Det är stor skillnad mot tidigare och det är bra.

Hållbara investeringar Mycket som är hållbar konsumtion finns med mig hela tiden. Jag jobbar på ett ställe där kapital ska placeras i hållbara placeringar, så det är något som jag tycker är mycket viktigt. Själv försöker jag sortera mina sopor och köpa ekologiska varor. I dagens samhälle tycker jag det är svårt att veta hur jag ska göra för att det ska bli rätt, det kommer hela tiden nya rön.

Handla second hand ag har börjat tänka mer och mer på hållbar konsumtion. Jag handlar möbler på Blocket och på second hand. Och köper mycket kläder via köp- och säljgrupper på Facebook. Det gör många jag känner. Vi lagar ekologisk mat och äter inte så mycket kött, mer vegetariskt. När det kommer till barnsaker återanvänder vi och lånar. Vi har leksaker hemma som jag lekte med när jag var liten. Även lego som min egen pappa hade när han var liten. Jag har lånat ut vår barnvagn till en kompis och ska få tillbaka den när vår nya bebis kommer. Vi försöker så gott det går med sopsortering. Men det går väl inte alltid så bra, ibland slinker det ner något på fel ställe.

Vi lär av barnen När jag tänker på begreppet hållbart så tänker jag främst på mat, mejeri – produkter och svenskt kött till exempel. Man kan ju också fundera på konsumtionen i stort, köper man bara för köpandets skull? Vi har tre barn och de lär sig mycket, bland annat på förskolan. De lär sig till exempel att odla och tänka på att sopsortera och återvinna. Och barnen lär oss vuxna! Vi odlar även en del grönsaker själva och barnen ser då hur det kommer från odling till bord. Transporter borde man tänka mer på, men det är svårt att få ihop det ibland, med tre barn som ska skjutsas till olika saker. Men vi försöker samåka så mycket som möjligt.

Lokalproducerat och eko Jag slänger aldrig mat och lagar alltid alla kläder. Ibland förfaller jag till slit och släng men försöker tänka kvalitet. Vi handlar helst ekologisk och lokalproducerad mat. När det kommer till transport så har vi haft samma bil sedan förra seklet, den är välvårdad. Tidigare, när jag var friskare, brukade jag gå mycket.

Egna hudvårdsprodukter Jag bor med min mamma och syster och vi pratar en del om hållbart. Senast diskuterade vi vilken juiceförpackning som var bäst för miljön. I höstas började jag göra mina egna hudvårdsprodukter, till exempel smink. Det är lite dyrare i början när man ska köpa in allt, men blir billigare i längden. Och då får jag naturliga produkter. Jag syr en del kläder själv och handlar på Myrorna. Eftersom jag bor i stan så kan jag gå till det mesta, annars tar jag buss.