Lånekalkyl

Det finns många lånekalkyler online , räkna ut din boendekostnad och göra en lånekalkyl. För egen del har jag kunnat förbättra lånekalkylen. Banken är en bra prispressare som alla i kollektivet tjänar på. Kreditgivningen är kundstyrd, det vill säga att det är kunden som tar kontakt med banken, direkt eller via till exempel en mäklare, när de är i behov av en kredit.

  1. Lånesumma: 100000 kr
  2. Räntesats:3.2 %
  3. Beräknas räntekostnaden: månadsvis
  4. Avbetalning per månad : 1000 kr

Lånekalkyl : Du kommer då ha betalat 16 463.44 kr i räntor.

Kunden får då först vanligtvis ansöka om ett lånelöfte. Banken bedömer sedan ansökan genom att göra en lånekalkyl där de väger samman flera parametrar. De parametrar de tittar på är inkomst samt engagemang totalt sett, det vill säga vad kunden har för tillgångar och skulder.

Hur ser tillgångarna och skulderna ut? Har kunden något sparande, andra konton, fonder, aktier etc.? Sedan tittar banken även på familjesituationen. Har kunden några barn? Är kunden ensamstående eller lever kunden tillsammans med någon?

Nästa steg är att titta på skötsamheten, det vill säga kundens beteende. Har kunden ordning och reda i ekonomin?

Banken är här skyldig att göra en kreditupplysning i och med att de ska ge ut en kredit. Här får banken dels ett kvitto på att det som kunden har berättat stämmer, men även upplysning om kunden har misskött något som ligger utanför bankens verksamhet.

Sedan väger banken ihop lånekalkylen och analysen av familjesituationen med det de har fått fram i kreditupplysningen. Banken får då en helhetsbild och kan komma fram till om kalkylen ser bra ut och om kunden klarar av att hantera en kredit eller inte.

Ser kalkylen bra ut går de vidare med att diskutera kontantinsats med kunden, om det är ett bolån det gäller.

I dagsläget finns en rekommendation att man har 15 procent i kontantinsats. En del har redan kontantinsatsen och en del har till exempel en bostadsrätt som de i sin tur ska sälja, vilket då får tas hänsyn till.

Nästa steg för banken är att göra en känslighetskalkyl, för att se om kunden klarar av att betala sina lån även om räntorna skulle stiga. Det gäller att ta hänsyn även till framtiden eftersom det är mycket pengar det gäller för kunden, menar Mats.

Vid känslighetskalkylen räknar Swedbank med en påökning av räntan med cirka 3 procentenheter. I känslighetsanalysen är även amortering en parameter.

Banken diskuterar därför amorteringstid med sina kunder för att ta reda på hur mycket kunden är villig att amortera och om detta stämmer överens med bankens önskemål. Det brukar inte vara några problem att komma överens eftersom kunden ofta har förståelse för processen, förklarar Mats.


Banken har, som vi kan se ovan, tydliga regler och ramar för hur deras kreditpolicy fungerar och vilka parametrar rådgivaren ska titta på.

Friheten för rådgivaren blir därför relativt liten; det ska inte spela någon roll för kreditbeslutet vilken rådgivare kunden går till. Sedan går det dock inte att komma ifrån att det är människor som tar beslut, så visst kan det finnas nyanser av skillnader, menar Mats.

Vid andra krediter än bolån ser banken fortfarande till återbetalningsförmågan. Lån handlar i grunden om att analysera framtida återbetalningsförmåga.

Så länge det inte rör sig om verksamhet som anses olaglig eller strider mot Banken värdegrund lägger inte Swedbank några värderingar i vad lånet ska finansiera. Däremot måste de alltid fråga om syftet för lånet.