Kostnadsfri rådgivning hos kommunen Du vet väl att du kan få kostnadsfri rådgivning hos kommunens konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning? Här kan du läsa mer om verksamheterna och få tips från några som jobbar med dessa frågor.

Konsumentvägledning i din kommun Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. De kan hjälpa dig med dina konsumentfrågor och att hitta information om varor och tjänster.

I en del kommuner kan du även få hjälp med hur du tyder och skriver avtal inför köp av varor och tjänster. Om du redan har köpt en vara eller en tjänst som du är missnöjd med kan konsumentvägledningen ge dig information om dina rättigheter.

De kan också berätta hur du klagar på rätt sätt med stöd av de lagar som finns på konsumentområdet, till exempel konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Budget- och skuldrådgivning, en lagstadgad kommunal service Alla kommuner är enligt lag skyldiga att erbjuda budget- och skuldrådgivning, en service där du kan få rådgivning om din ekonomi. Budgetoch skuldrådgivaren kan hjälpa dig att få en överblick över din ekonomi och ge praktiska råd om hur du ska hantera och prioritera dina skulder.

De hjälper också till med beräkningar inför en skuldsanering samt omprövning och överklagan av beslut om skuldsanering. För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller inte vill ha skuldsanering kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag vid frivilliga uppgörelser. Rådgivaren kan också hjälpa till med att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna. Hur är det i din kommun? Hur konsumentvägledning och budgetoch skuldrådgivning organiseras är olika från kommun till kommun.

Kontakta din kommun för att få mer information och kontaktuppgifter. Du kan också gå in på hallakonsument.se och söka upp din kommun där. På baksidan av denna tidning finns utrymme att skriva upp kontaktuppgifterna till din kommun.

Tips från konsumentvägledare Det är sällan så bråttom som man tror. Som konsument får man många erbjudanden som endast gäller just nu, enligt företaget. Dessa erbjudanden brukar dock oftast komma tillbaka. De flesta misstag görs när man inte får tid att tänka efter. Det är svårare att backa från ett avtal som du redan gått in i, så tänk efter före!

Tips från budgetoch skuldrådgivare Den vanligaste frågan jag får är: Hur ska jag bli skuldfri? När de kommer till mig är det viktigt att de förstår att vi gör jobbet tillsammans. Jag kan inte göra dem skuldfria, men jag ger dem verktyg och sedan får vi jobba på det tillsammans. Mitt bästa tips är att du inte ska leva över dina tillgångar! Om du har en buffert ska det vara dina egna pengar. Det är inte en buffert om det är lånade pengar.

Vanligaste felet som jag ser, är att många hela tiden tar nya snabblån för att fixa en gammal skuld. En del väntar också för länge innan de kontaktar oss, vi hade kunnat hjälpa dem ännu mer om de kommit i tid. Bästa tipset jag har är att alltid läsa igenom ett avtal noga innan du skriver under. Handla inte för pengar du inte har. Gör en budget!