Hur mår din ekonomi? Vad kostar det att ha en bil och vad är bra att tänka på när du köper en mobiltelefon? Vad händer om du inte kan betala dina räkningar? Det och mycket mer försöker vi reda ut i Koll på pengarna 2019.

Här kan du hitta en hel del tips och råd om exempelvis mat, bostad, bil, försäkringar och lån. Bland annat finns exempel på hur kostnaderna påverkas när första barnet kommer, hur du kan spara pengar på att se över ditt mobilabonnemang och vad det kan kosta att bo hemma hos föräldrarna. I Koll på pengarna kan du göra en budget. Här finns också checklistor som kan vara till hjälp när du ska se över dina försäkringar eller köpa bil. Om du får ekonomiska problem kan det vara bra att veta att det finns gratis hjälp att få.

Vi berättar var du hittar rådgivning om ekonomi- och konsumentfrågor i din kommun. I Sverige finns det också fyra konsumentbyråer som hjälper konsumenter, samt upplysningstjänsten Hallå konsument. På hallakonsument.se kan du få svar på många av dina konsumentfrågor. Koll på pengarna innehåller också Konsumentverkets beräkningar av kostnader för en rimlig levnadsnivå.

Beräkningarna gäller för några av de vanligaste utgifterna som ett hushåll har och är exempel på vad det kan kosta att leva med en standard som varken är lyx eller lägsta levnadsstandard. Bläddra, läs och få koll på pengarna

Hur mår din ekonomi? Har du bra koll på ekonomin eller händer det ofta att pengarna inte räcker? På denna sida kan du göra ett enkelt test och få en känsla för hur din ekonomi mår. I testet gör du själv en uppskattning av din ekonomi med hjälp av fem påståenden. Läs ett påstående i taget och sätt ett kryss på linjen. Så mår din ekonomi Sitter de flesta av kryssen till höger? Då har du nog ganska bra koll på din ekonomi. Men gör gärna en budget och se hur den blir.

Kanske är det något du vill förändra? Sitter de flesta kryssen till vänster? Då kanske din ekonomi inte mår så bra just nu. Att leva med ekonomisk stress är jobbigt och kan påverka din hälsa. Det är viktigt att du söker stöd innan problemen blir större. Prata om vardagsekonomi med familj, vänner eller arbetskamrater. Det finns även kostnadsfri budget- och skuldrådgivning hos din kommun. Kontakta dem så kanske de kan hjälpa dig att få ordning på din ekonomi. Gör gärna en budget för att få överblick över dina inkomster och utgifter.

På nästa sida får du tips om hur du kan göra en budget och längre fram kan du läsa om vad du kan göra om pengarna inte räcker.

Var befinner du dig på skalan? 1. Jag känner mig ofta stressad över min privatekonomi och är rädd att pengarna inte ska räcka till mina utgifter. Stämmer ________________________________________ Stämmer inte 2. Jag klarar vardagen genom att handla på avbetalning, kredit eller genom att låna pengar. Stämmer ________________________________________ Stämmer inte 3. Jag har skulder som jag återkommande har svårt att betala av på. Stämmer ________________________________________ Stämmer inte 4. Jag har dålig kunskap om vilka utgifter och räkningar jag bör prioritera om pengarna inte riktigt räcker till. Stämmer ________________________________________ Stämmer inte 5. Jag har ingen att prata med när det gäller min ekonomiska situation. Stämmer ________________________________________ Stämmer inte

Att göra en budget Om du vill få bra koll på dina pengar så är det smart att göra en budget. I budgeten skriver du ner vilka kostnader och inkomster du har varje månad. Vill du få mer pengar över kan du försöka minska kostnaderna eller öka inkomsterna.

Det kan vara svårt att balansera ekonomin så att pengarna räcker hela månaden. Hyra, räkningar och eventuella lån ska betalas i tid, mat ska handlas. Ibland kan det även dyka upp utgifter som du inte räknat med. Få koll på dina inkomster Börja med att skaffa dig en översikt över de inkomster och bidrag som finns i ditt hushåll. Fyll i hushållets inkomster i tabellen på nästa sida. Gör en månadsbudget När du har koll på dina inkomster fortsätter du med att räkna ut dina utgifter. Fyll i både inkomster och utgifter i tabellen för att få koll på din nuvarande månadsbudget. En del av siffrorna som du ska skriva in i tabellen kan du hitta på andra sidor i Koll på pengarna. När du har gjort din nuvarande månadsbudget, fundera på om det är något du vill och kan ändra på. Fyll i så fall i det i kolumnen ”min nya månadsbudget” och börja leva enligt den nya budgeten så snart du kan. Kanske får du en möjlighet att spara eller betala av på något lån? Vill du hellre göra din budget på datorn eller mobilen kan du göra det i Budgetkalkylen som du hittar på hallakonsument.se/budgetkalkylen Din ekonomi under ett år Tänk på att din budget ska klara av alla månader.

En del månader kommer flera större räkningar och andra månader kanske ingen räkning alls. Om du har koll på vilka räkningar som kommer varje månad är det lättare att planera din budget. Det kan även tillkomma en del andra kostnader som är bra att vara förberedd på, till exempel julklappsinköp. Gör en årsöversikt så vet du ungefär när olika räkningar och kostnader dyker upp. Då får du bättre koll på vilka månader som är de dyraste under året.

Här nedan är ett exempel på hur du kan göra en enkel årsöversikt. I detta exempel är januari en dyr månad, med många räkningar. Mars är här en månad med få räkningar och då kan du kanske passa på att spara undan lite pengar som du kan använda till en dyrare månad. Om du vill få ännu bättre koll så kan du fylla i summorna för varje kostnad. Glöm inte att lägga in eventuella räkningar som du har autogiro på. Här är fler exempel på räkningar och kostnader som du kan lägga in i din årsöversikt: fast telefoni, internet, lån, resor med lokaltrafik, A-kassa och fackavgift, medlemsavgifter, gymkort, läkare/tandläkare, mat, medicin, garage/p-plats.

Om pengarna inte räcker Ibland hamnar man i situationer som gör att det blir svårt att klara ekonomin. Du kanske blir sjukskriven, arbetslös eller går igenom en skilsmässa. Även om du har en buffert så kan den ta slut om inte situationen blir bättre. Det kan kännas jobbigt att be om hjälp, men det är viktigt att du snabbt tar tag i situationen.

Du är inte ensam och det finns hjälp att få. Förändra din situation Om du har återkommande problem med att betala räkningar måste du förändra din situation ordentligt. I värsta fall kan du bli vräkt från din bostad om du inte betalar hyran i tid eller få betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsföretagen.

Har du en anmärkning så kan du exempelvis bli nekad att ta banklån eller köpa ett abonnemang för mobil och internet. Du kan även bli nekad att få hyra en lägenhet. Förhoppningsvis kan du lösa dina problem efter en kortare tid. Kanske har du möjlighet att flytta till en billigare bostad eller hyra ut ett rum i din befintliga bostad.

Eller så har du kanske en anhörig som kan hjälpa dig tillfälligt. Du kan också se över vilka abonnemang du har. Kanske finns det några som går att säga upp, men tänk då på att du har uppsägningstid. Kan du sälja bilen eller saker du har hemma som det finns ett värde i?

Kontakta din budgetoch skuldrådgivning Ett första steg kan vara att ta kontakt med budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Där kan du kostnadsfritt få hjälp med bland annat att få en överblick över din ekonomi och få praktiska tips.

Läs mer om budgetoch skuldrådgivning på sidan 9. En obetald räkning växer snabbt En räkning som du inte betalar kan bli mycket dyr i slutändan. På denna sida kan du se ett exempel på en telefonräkning på 600 kronor. Om den inte blir betald i tid kan den snabbt komma upp i över 2 000 kronor.

Om du inte kan betala en räkning, kontakta den du fått räkningen av så snabbt som möjligt. Du kanske kan få betala av räkningen lite i taget under några månader? Har du skulder på dyra kreditkort? Har du handlat något men valt att betala det senare, till exempel med kreditkort eller delbetalning? Försök få ett banklån med lägre ränta och betala av alla krediterna. Säg upp krediterna och gör dig sedan av med kreditkorten så att du inte skaffar dig nya skulder.

Prioritera rätt När pengarna börjar ta slut är det viktigt att prioritera vad du ska betala först. Det allra viktigaste är att betala hyra, el och mat. Därefter är medicin och hemförsäkring viktiga utgifter.

Sök ekonomiskt bistånd Om du inte har tillräcklig inkomst för att klara din ekonomi kan du söka ekonomiskt bistånd från socialtjänsten i din kommun. Det ekonomiska biståndet kan vara försörjningsstöd eller bidrag till glasögon, tandvård, läkemedel med mera.

Det är kommunens socialsekreterare som beslutar om du kan få bistånd. De använder sig av Socialstyrelsens riksnorm för att se om du har rätt till försörjningsstöd och vilken nivå av stöd du kan få. Kontakta den du är skyldig pengar Ett annat sätt att hantera skulder är att göra frivilliga uppgörelser. Det innebär att du kontaktar fordringsägaren, den som du har skulden till, och frågar om ni kan göra en överenskommelse.

Du betalar i så fall tillbaka en så stor summa som möjligt inom en bestämd tid och därefter blir du kvitt din resterande skuld till fordringsägaren. Skulden kan hamna hos Kronofogden Om du inte betalar dina skulder kan de hamna hos Kronofogden.

De kan då göra en utmätning, vilket betyder att de kollar om du har pengar på banken som de kan ta eller andra tillgångar som de kan sälja. Har du fortfarande skulder kvar kan Kronofogden göra en löneutmätning. Vid en löneutmätning dras en viss del av din lön bort och används till att betala av på din skuld. Ansök om skuldsanering Om du är svårt skuldsatt kan du ansöka om skuldsanering.

Det innebär att du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan under några år. När skuldsaneringen är avslutad så slipper du att betala resterande skulder och är fri från de skulder som ingick i din skuldsanering. Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden som då utreder om du uppfyller kraven. Budget- och skuldrådgivningen i din kommun kan ge dig stöd om du ska göra en ansökan.

En skuldsanering pågår vanligtvis i fem år. Under dessa år lever du väldigt snålt, men när det är klart så är du skuldfri.