försäkringar kostnad Det finns många olika försäkringar och det kan skilja en del i innehållet. Det är därför viktigt att du alltid kollar vad som ingår i just din försäkring. Undantag i försäkringar Alla försäkringar har undantag och olika begränsningar. För att veta exakt vad som gäller för din försäkring behöver du läsa villkoren noga. Du har rätt att få en sammanfattning av den viktigaste informationen. Det kallas förköpsinformation. Självrisk Om du råkat ut för en skada så gör försäkringsbolaget en värdering av skadekostnaden.

Självrisk är den del av en skadekostnad som du själv kan få stå för. Summan varierar beroende på vilken skada du råkar ut för och kan vara olika för olika försäkringar. Hemförsäkring En hemförsäkring tecknar du för att skydda ditt hem och dina saker.

Hemförsäkringar innehåller bland annat reseskydd, överfallsskydd och ansvarsskydd. För att få ett utökat skydd kan du göra olika tillägg, till exempel en allriskförsäkring. Om du äger din bostad bör du även skaffa en bostadsrättsförsäkring eller villaförsäkring. Bilförsäkring Du som äger en bil måste enligt lag ha en trafikförsäkring. Den ersätter alla personskador och skador på annans egendom som du orsakar med bilen. Utöver detta kan du behöva en halveller helförsäkring. Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din egen bil som du får vid en trafikolycka, men även vid olyckshändelser som till exempel om ett träd faller ner över din bil. Den gäller också om någon skadar din bil. Personförsäkring Privata personförsäkringar kompletterar samhällets skydd och kan ge ersättning vid inkomstbortfall, sjukdom, olycksfall och dödsfall. Tecknar du privata personförsäkringar får du ett större skydd än det som du har genom Försäkringskassan och de försäkringar som betalas av din arbetsgivare enligt kollektivavtal.

Exempel på privata personförsäkringar är gravidförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och inkomstförsäkring. Barnförsäkring Barn och ungdomar är oftast försäkrade via sin skola eller barnomsorgen. Den försäkringen gäller endast för olycksfall och ofta bara under skoltid. En privat barnförsäkring är ett skydd vid både sjukdom och olycksfall och kan ge extra ersättning om något skulle hända ditt barn. Produktförsäkring När du köper en ny vara erbjuder ibland säljaren dig att köpa en produktförsäkring. Du har ett bra skydd även utan en speciell produktförsäkring. • Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera varan inom tre år om den är felaktig. • Tillverkaren lämnar ofta en garanti under en bestämd tid. • Du kanske kan få ersättning via din hemförsäkring. Börja med att ta reda på vilket skydd du redan har, sen kan du bedöma om du behöver produktförsäkringen eller inte.

Arbetslöshetsförsäkring och a-kassa Alla som arbetar och uppfyller vissa villkor omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Om du blir arbetslös får du ett grundbelopp, en relativt låg ersättning. Om du är medlem i en a-kassa kan du få en något högre ersättning baserad på din lön. Utöver detta finns även så kallade inkomstförsäkringar.

Läs mer om villkoren för a-kassan och hur mycket ersättning du kan få på din a-kassas webbplats. På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens webbplats hittar du länkar till de olika arbetslöshetskassor som finns: facket